Chứng nhận ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì. Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn: Khía cạnh môi trường, tác động môi trường, vòng đời sản phẩm, nghĩa vụ tuân thủ. Hướng dẫn xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Thủ tục và chi phí chứng nhận ISO 14001.

1.ISO 14001:2015 là gì

  • Khái niệm về tiêu chuẩn hệ thống quản lý Môi trường
  • Lịch sự phát triển của tiêu chuẩn ISO 14001
  • Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Môi trường

2. Tiêu chuẩn ISO 14001: Thuật ngữ và định nghĩa

3. Hướng dẫn xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

4. Hướng dẫn đánh giá các nghĩa vụ tuân thủ

5. Chứng nhận ISO 14001

  • Về thủ tục và chi phí chứng nhận ISO 14001 gần tương tự như ISO 9001. Bạn có thể xem bài viết Chứng nhận ISO 9001
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay