Author - Dư Đạt

hop quy gach dat set nung

Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung

Gạch đất sét nung là sản phẩm vật liệu xây dựng thông dụng. Trước khi đưa ra lưu thông thị trường, sảm phẩm gạch đất sét nung cần được chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD. I. Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung 1: Gạch đất sét nung là gì? Gạch đất sét nung là [...]

Read more...
hop quy gach be tong

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông

Theo QCVN 16:2019/BXD gạch bê tông thuộc “Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng”. Như vậy, doanh nghiệp cần có chứng nhận hợp quy gạch bê tông và công bố trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông ở thị trường. I. Chứng nhận hợp quy gạch bê tông 1: Gạch bê tông là gì? Gạch bê [...]

Read more...
hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát nhân tạo

Đá ốp lát nhân tạo đang thuộc nhóm gạch đá ốp lát theo quy định tạo QCVN 16:2019/BXD. Vì vậy, trước khi được lưu thông ra thị trường sản phẩm đá ốp lát nhân tạo cần được chứng nhận hơp quy. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về [...]

Read more...
hop-quy-gach-gom-op-lat

Chứng nhận hợp quy gạch gốm ốp lát

Tại sao các doanh nghiệp cần có chứng nhận hợp quy gạch gốm ốp lát trước khi tiêu thụ sản phẩm ngoài thị trường? Bài viết sau đây sẽ giải thích cho bạn về nội dung và quy trình thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm gạch gốm ốp lát. I. Chứng nhận [...]

Read more...
hop-quy-da-op-lat-tu-nhien

Chứng nhận hợp quy đá ốp lát tự nhiên

Theo QCVN 16:2019/BXD,chứng nhận hợp quy đá ốp lát tự nhiên là thủ tục bắt buộc mà các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cần phải thực hiện trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường Việt Nam.Nhiều doanh nghiệp vẫn đang băn khoăn về vấn đề này. Bài viết sau đây [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay