Chứng nhận ISO 27001:2013

Chứng nhận ISO 27001 và các điểm quan trọng của tiêu chuẩn

Chứng nhận ISO 27001 là gì. Lợi ích và mục đích của tiêu chuẩn.14 Mục tiêu kiểm soát đi kèm 114 biện pháp kiểm soát quan trọng cần thiết lập cho ISMS. I. ISO 27001:2013 là gì Khái niệm Hệ thống quản lý An toàn thông tin (Information Security Management Systems):  Là tiêu chuẩn hướng dẫn về [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay