Chứng nhận ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì. Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn. Hướng dẫn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro OH&S. Văn bản pháp luật quan trọng liên quan. Thủ tục tư vấn và chứng nhận ISO 45001.

1. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì và những điều bạn cần biết về tiêu chuẩn

  • Khái niệm về tiêu chuẩn.
  • Lịch sự phát triển.
  • Lợi ích của khi áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Điểm giống và khác nhau giữa ISO 45001 và OHSAS 18001.
  • Bắt đầu với tiêu chuẩn như thế nào.

2. Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 45001

3. Hướng dẫn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro OH&S

4. Tổng hợp văn bản pháp luật liên quan ISO 45001:2018

5. Thủ tục tư vấn và chứng nhận ISO 45001

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay