Author - ISO Admin

cong bo luu hanh trang thiet bi y te loai a va b

Công bố lưu hành trang thiết bị y tế loại A,B mới nhất 2022

Hướng dẫn công bố lưu hành trang thiết bị y tế loại A,B theo nghị định 98:2021/NĐ-CP. Các thay đổi quan trọng trong quy định của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp cần hiểu rõ. 1.Số lưu hành trang thiết bị y tế Đối tượng Nghị định 36/2016; Nghị định 169/2018; Nghị định 03/2020 Nghị định 98/2021 Số [...]

Read more...
giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế mới nhất 2022

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép sản xuất trang thiết bị Y tế mới nhất theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Những điểm mới trong quy định mà doanh nghiệp cần hiểu rõ. 1. Điều kiện của cơ sở trong nghị định số 98/2021/NĐ-CP STT Nghị định 36/2016; Nghị định 169/2018; Nghị định 03/2020 Nghị định 98/2021 1.      Điều kiện về [...]

Read more...
ma trận swot là gì

Ma trận SWOT là gì và 3 bước áp dụng đơn giản nhất

Ma trận SWOT là gì? ứng dụng rộng rãi của mô hình trong lập kế hoạch chiến lược. 3 Bước thực hiện phân tích đơn giản mang lại hiệu quả nhất định bạn cần biết. 1.Ma trận SWOT Phân tích SWOT là gì Ma trận SWOT (phân tích SWOT) là một kỹ thuật (phương pháp) lập kế hoạch [...]

Read more...
iso 17025:2017

ISO 17025 là gì và thủ tục công nhận phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì. Những phòng thử nghiệm nào có thể áp dụng tiêu chuẩn, thủ tục và chi phí xin công nhận tại Việt Nam. 1. ISO 17025 là gì Chưa bao giờ độ tin cậy của phòng thí nghiệm lại quan trọng như thời điểm này. Đại dịch Covid-19 làm vai trò [...]

Read more...
tcvn-11902

Chứng nhận hợp chuẩn gỗ dán -TCVN 11902:2017 ISO 12465:2007

TCVN 11902:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.TCVN 11902:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 12465:2007. Bài biết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin mới nhất [...]

Read more...
dao tao viet quy trinh lam viec

Khóa đào tạo viết quy trình công việc theo ISO-PAMV

Đào tạo viết quy trình công việc theo ISO 9001: Hình thức trực tuyến online trong giai đoạn dịch bệnh covid-19. 1.Mục đích của khóa đào tạo viết quy trình iso Rất nhiều cá nhân xây dựng các quy trình quản lý công việc nhưng gặp phải một số vấn đề: Tài liệu sửa liên tục để [...]

Read more...
chung chi fssc 22000

Chứng nhận FSSC 22000 là gì và lộ trình áp dụng căn bản

Chứng nhận FSSC 22000 là gì? 3 yêu cầu quan trọng trong tiêu chuẩn bạn cần biết và hướng dẫn tự công bố phù hợp tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1. Chứng nhận FSSC 22000 Xu hướng của người tiêu dùng thông minh về thực phẩm ngày một vượt xa khỏi yêu [...]

Read more...

Điều khoản 7.5 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.5 ISO 9001:2015: Cách xác định các thông tin dạng văn bản phải có trong QMS, hướng dẫn tạo lập, kiểm soát tài liệu và hồ sơ. 1. Điểm 7.5.1 ISO 9001:2015 – Xác định thông tin dạng văn bản cần có Yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức [...]

Read more...

Điều khoản 7.4 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.4 ISO 9001:2015: Tổ chức có thể sử dụng nguyên tắc 4W1H để trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài. 1. Yêu cầu của khoản 7.4 ISO 9001 Tổ chức phải xác định hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài thích hợp với QMS Trao đổi thông tin gì (What); Trao [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay