Nhận thức về ISO

Chia sẻ kiến thức “Nhận thức về các điều khoản trong ISO”. Chúng tôi hi vọng rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp bạn đọc có thể hình dung tổng quát ý nghĩa từ các Điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 22000…

Điều khoản 8.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 8.1 ISO 9001:2015: Tiêu chuẩn sản phẩm, Hướng dẫn công việc rõ ràng cho từng quá trình, bản vẽ thiết kế, thông số kỹ thuật, nguồn lực (nhân sự quản lý, nhân sự sản xuất, nhân sự chăm sóc khách hàng, máy móc thiết bị kiểm tra – giám sát chất lượng…). Tổ chức [...]

Read more...

Điều khoản 7.5 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.5 ISO 9001:2015: Cách xác định các thông tin dạng văn bản phải có trong QMS, hướng dẫn tạo lập, kiểm soát tài liệu và hồ sơ. 1. Điểm 7.5.1 ISO 9001:2015 – Xác định thông tin dạng văn bản cần có Yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức [...]

Read more...

Điều khoản 7.4 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.4 ISO 9001:2015: Tổ chức có thể sử dụng nguyên tắc 4W1H để trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài. 1. Yêu cầu của khoản 7.4 ISO 9001 Tổ chức phải xác định hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài thích hợp với QMS Trao đổi thông tin gì (What); Trao [...]

Read more...

Điều khoản 7.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.3 ISO 9001:2015: Hiểu về chính sách, mục tiêu và vai trò của cá nhân trong tổ chức là bằng chứng cho yêu cầu nhận thức được đáp ứng. Nhận thức: Là việc hiểu trách nhiệm và cách thức hành động của cá nhân góp phần vào việc đạt được các mục tiêu [...]

Read more...

Điều khoản 7.2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.2 ISO 9001:2015: Người quản lý, nhân viên, nhân sự thuê ngoài cần có đủ năng lực để thực hiện công việc liên quan. Năng lực có thể có được do kinh nghiệm, giáo dục hoặc đào tạo. Năng lực: Là khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được [...]

Read more...

Điều khoản 7.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.1 ISO 9001:2015: Con người, cơ sở hạ tầng, môi trường hoạt động, thiết bị đo lường và tri thức là 5 nguồn lực cần quan tâm khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. 1. Khoản 7.1.1 ISO 9001:2015 – Khái quát Yêu cầu Tổ chức phải xác định và cung cấp nguồn [...]

Read more...

Điều khoản 6.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phân tích điều khoản 6.3 ISO 9001:2015: Tổ chức nên hoạch định những vấn đề gì khi cần thiết thay đổi Hệ thống quản lý chất lượng. Quy trình quản lý sự thay đổi 5M là gì? 1. Yêu cầu của điều khoản 6.3 trong ISO 9001 Yêu cầu Khi tổ chức có nhu cầu thay đổi [...]

Read more...

Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 6.1 tiêu chuẩn ISO 9001: Hướng dẫn đưa ra hành động giải quyết các vấn đề Bối cảnh của tổ chức (4.1 và 4.2). Cách thức để tích hợp các hành động xử lý rủi ro vào các quá trình của QMS. 1. Điều khoản 6.1.1 ISO 9001 Yêu cầu của tiêu chuẩn Tại điều [...]

Read more...

Điều khoản 6.2 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 6.2 ISO 9001:2015: Mục tiêu chất lượng phải thiết lập như thế nào? Mẫu khung mục tiêu chất lượng. 1. Điều khoản 6.2.1 ISO 9001:2015 Tổ chức phải thiết lập mục tiêu chất lượng ở các cấp và bộ phận chức năng, các quá trình cần thiết đối với QMS. Lý giải yêu cầu: Vẫn [...]

Read more...
dieu khoan 5.3 iso 9001:2015

Điều khoản 5.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 5.3 ISO 9001:2015: Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm quyền hạn, bản mô tả công việc, hướng dẫn công việc…. Quyết định thành lập ban ISO, trách nhiệm theo dõi và báo cáo từng hạng mục là những nội dung của điều khoản này. 1. Mục đích của điều khoản 5.3 [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay