Nhận thức về ISO

Chia sẻ kiến thức “Nhận thức về các điều khoản trong ISO”. Chúng tôi hi vọng rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp bạn đọc có thể hình dung tổng quát ý nghĩa từ các Điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 22000…

Điều khoản 5.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo

Điều khoản 5.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo và cam kết: Lãnh đạo cao nhất là người chịu trách nhiệm giải trình về hiệu lực của HTQLCL; phân công trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức; ban hành các chính sách và mục tiêu; phê duyệt các quy trình/ thủ [...]

Read more...

Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.3 ISO 9001:2015 – Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý Chất lượng: Phải có thông tin dạng văn bản và thường được đề cập trong Sổ tay Chất lượng (Management system manual).  I. Đầu vào để xác định phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng- Điều khoản 4.3 trong [...]

Read more...

Điều khoản 4.2 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.2 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hiểu nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm: Thông qua các cuộc họp nội bộ, họp cổ đông, hội thảo với Khách hàng, trao đổi thông tin với nhà cung cấp – nhà thầu, làm việc với cơ quan quản lý để xác [...]

Read more...

Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.1 của ISO 9001:2015 – Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức: Sử dụng Mô hình SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và thách thức) và PESTLE (Chính trị, Kinh tế, Xã Hội, Công nghệ, Pháp lý, Môi trường) để xác định các vấn đề nội bộ và bên [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay