Chứng nhận HACCP Codex 2020

Tổng hợp các bài viết về HACCP Codex 2020 CXC 1-1969 phiên bản mới nhất. Những điểm mới về cấu trúc tiêu chuẩn, thuật ngữ định nghĩa và nội dung mới. Thủ tục và chi phí chứng nhận HACCP

1. HACCP Codex 2020

Tìm hiểu khái niệm HACCP (CXC 1-1969 REV 5:2020).

Thuật ngữ và định nghĩa

Bản dịch tiêu chuẩn HACCP phiên bản mới nhất.

2. Chứng nhận HACCP

Thủ tục Chứng nhận HACCP

3. Văn hóa An toàn thực phẩm

Văn hóa An toàn thực phẩm là gì

Bản dịch HACCP Codex 2020

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 CXC 1-1969 phiên bản mới nhất

Bản dịch tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 (CXC 1-1969) phiên bản mới nhất. Những điểm mới trong tiêu chuẩn: cấu trúc tiêu chuẩn, thuật ngữ định nghĩa, nội dung mới… Thủ tục chuyển đổi từ phiên bản Codex 2003 lên Codex 2020. 1. Tiêu chuẩn HACCP (CXC 1-1969 REV.5:2020) là gì Hazard Analysis and Critical Control [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay