Author - ISO Admin

chung chi fssc 22000

Chứng nhận FSSC 22000 là gì và lộ trình áp dụng căn bản

Chứng nhận FSSC 22000 là gì? 3 yêu cầu quan trọng trong tiêu chuẩn bạn cần biết và hướng dẫn tự công bố phù hợp tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1. Chứng nhận FSSC 22000 Xu hướng của người tiêu dùng thông minh về thực phẩm ngày một vượt xa khỏi yêu [...]

Read more...

Điều khoản 7.5 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.5 ISO 9001:2015: Cách xác định các thông tin dạng văn bản phải có trong QMS, hướng dẫn tạo lập, kiểm soát tài liệu và hồ sơ. 1. Điểm 7.5.1 ISO 9001:2015 – Xác định thông tin dạng văn bản cần có Yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức [...]

Read more...

Điều khoản 7.4 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khoản 7.4 ISO 9001:2015: Tổ chức có thể sử dụng nguyên tắc 4W1H để trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài. 1. Yêu cầu của khoản 7.4 ISO 9001 Tổ chức phải xác định hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài thích hợp với QMS Trao đổi thông tin gì (What); Trao [...]

Read more...

Điều khoản 7.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.3 ISO 9001:2015: Hiểu về chính sách, mục tiêu và vai trò của cá nhân trong tổ chức là bằng chứng cho yêu cầu nhận thức được đáp ứng. Nhận thức: Là việc hiểu trách nhiệm và cách thức hành động của cá nhân góp phần vào việc đạt được các mục tiêu [...]

Read more...

Điều khoản 7.2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.2 ISO 9001:2015: Người quản lý, nhân viên, nhân sự thuê ngoài cần có đủ năng lực để thực hiện công việc liên quan. Năng lực có thể có được do kinh nghiệm, giáo dục hoặc đào tạo. Năng lực: Là khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được [...]

Read more...

Điều khoản 7.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 7.1 ISO 9001:2015: Con người, cơ sở hạ tầng, môi trường hoạt động, thiết bị đo lường và tri thức là 5 nguồn lực cần quan tâm khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. 1. Khoản 7.1.1 ISO 9001:2015 – Khái quát Yêu cầu Tổ chức phải xác định và cung cấp nguồn [...]

Read more...

Điều khoản 6.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phân tích điều khoản 6.3 ISO 9001:2015: Tổ chức nên hoạch định những vấn đề gì khi cần thiết thay đổi Hệ thống quản lý chất lượng. Quy trình quản lý sự thay đổi 5M là gì? 1. Yêu cầu của điều khoản 6.3 trong ISO 9001 Yêu cầu Khi tổ chức có nhu cầu thay đổi [...]

Read more...
TCVN-9304

Chứng nhận hợp chuẩn hỗn hợp bê tông trộn sẵn – TCVN 9304:2012

 Chứng nhận bê tông trộn sẵn – TCVN 9304:2012 là hoạt động tự nguyện của doanh nghiệp giúp chứng minh được chất lượng sản phẩm cũng như khẳng định thương hiệu. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp đặc biệt ( yêu cầu của khách hàng, yêu cầu trong hồ sơ thầu…) TCVN 9304:2012 [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay