Author - ISO Admin

dieu khoan 5.3 iso 9001:2015

Điều khoản 5.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 5.3 ISO 9001:2015: Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm quyền hạn, bản mô tả công việc, hướng dẫn công việc…. Quyết định thành lập ban ISO, trách nhiệm theo dõi và báo cáo từng hạng mục là những nội dung của điều khoản này. 1. Mục đích của điều khoản 5.3 [...]

Read more...

Điều khoản 5.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo

Điều khoản 5.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo và cam kết: Lãnh đạo cao nhất là người chịu trách nhiệm giải trình về hiệu lực của HTQLCL; phân công trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức; ban hành các chính sách và mục tiêu; phê duyệt các quy trình/ thủ [...]

Read more...

Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.3 ISO 9001:2015 – Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý Chất lượng: Phải có thông tin dạng văn bản và thường được đề cập trong Sổ tay Chất lượng (Management system manual).  I. Đầu vào để xác định phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng- Điều khoản 4.3 trong [...]

Read more...

Điều khoản 4.2 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.2 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hiểu nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm: Thông qua các cuộc họp nội bộ, họp cổ đông, hội thảo với Khách hàng, trao đổi thông tin với nhà cung cấp – nhà thầu, làm việc với cơ quan quản lý để xác [...]

Read more...

Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 4.1 của ISO 9001:2015 – Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức: Sử dụng Mô hình SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và thách thức) và PESTLE (Chính trị, Kinh tế, Xã Hội, Công nghệ, Pháp lý, Môi trường) để xác định các vấn đề nội bộ và bên [...]

Read more...

Chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn: Là hoạt động mang tính tự nguyện của doanh nghiệp nhằm xác nhận và phân loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đạt các mức chất lượng (Quality level) nhất định. Danh sách các tổ chức chứng nhận, chi phí chứng nhận và mẫu dấu [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là gì? Những hàng hóa nào phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục thực hiện bạn cần nắm rõ 1.Quy chuẩn là gì? Hàng hóa nhóm 1 và hàng hóa nhóm 2 Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ hai khái niệm Sản [...]

Read more...

Chứng nhận hợp quy cốt liệu xây dựng

Sản phẩm cốt liệu xây dựng: Cốt liệu cho bê tông và vữa; Cát nghiền cho bê tông và vữa cần phải thực hiện Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD. I. CỐT LIỆU XÂY DỰNG LÀ GÌ? Cốt liệu là các vật liệu rời nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay