Author - ISO Admin

7 NGUYÊN TẮC CỦA ISO 9001

Diễn giải 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng

7 Nguyên tắc quản lý Chất lượng trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Hướng vào Khách hàng; Sự lãnh đạo, Sự tham gia của mọi người; Tiếp cận theo quá trình; Cải tiến; Quyết định dựa trên bằng chứng; Quản lý mối quan hệ. Hệ thống Quản lý Chất lượng được xây dựng dựa trên những [...]

Read more...

Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 6.1 tiêu chuẩn ISO 9001: Hướng dẫn đưa ra hành động giải quyết các vấn đề Bối cảnh của tổ chức (4.1 và 4.2). Cách thức để tích hợp các hành động xử lý rủi ro vào các quá trình của QMS. 1. Điều khoản 6.1.1 ISO 9001 Yêu cầu của tiêu chuẩn Tại điều [...]

Read more...

Hạch toán Chi phí chứng nhận ISO 9001 chi tiết

Bạn đang tìm kiếm chi phí chứng nhận ISO 9001 tiết kiệm và vẫn đáp ứng quy định pháp luật. Bạn đang tham khảo báo giá của một vài tổ chức và băn khoăn chưa biết lựa chọn như thế nào. Với kinh nghiệm làm việc và cộng tác với các Tổ chức Chứng [...]

Read more...

Điều khoản 6.2 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 6.2 ISO 9001:2015: Mục tiêu chất lượng phải thiết lập như thế nào? Mẫu khung mục tiêu chất lượng. 1. Điều khoản 6.2.1 ISO 9001:2015 Tổ chức phải thiết lập mục tiêu chất lượng ở các cấp và bộ phận chức năng, các quá trình cần thiết đối với QMS. Lý giải yêu cầu: Vẫn [...]

Read more...
dieu khoan 5.3 iso 9001:2015

Điều khoản 5.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 5.3 ISO 9001:2015: Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm quyền hạn, bản mô tả công việc, hướng dẫn công việc…. Quyết định thành lập ban ISO, trách nhiệm theo dõi và báo cáo từng hạng mục là những nội dung của điều khoản này. 1. Mục đích của điều khoản 5.3 [...]

Read more...

Điều khoản 5.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo

Điều khoản 5.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Sự lãnh đạo và cam kết: Lãnh đạo cao nhất là người chịu trách nhiệm giải trình về hiệu lực của HTQLCL; phân công trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức; ban hành các chính sách và mục tiêu; phê duyệt các quy trình/ thủ [...]

Read more...
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay